Oedeem

Oedeem kan worden onderverdeeld in 2 vormen, Veneus oedeem en Lipoedeem.
Bij Veneus oedeem vindt er een zwelling plaats, meestal in de onderbenen en voeten die ontstaat door een vermindering van de terugvloed van het bloed uit de weefsels waardoor uw benen en voeten zwaar en pijnlijk gespannen aan kunnen voelen.

Lipoedeem is een vorm van zwelling in vooral heupen, bovenbenen en soms bovenarmen door toename ( hypertrofie) van vetweefsel.
Natuurlijk zijn er ook mengvormen, omdat het mogelijk is dat een slecht functionerende circulatie meerdere weefsels treft.


Oorzaak en ontstaanswijze oedeem;

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel tussen de cellen van het lichaam. Het ontstaat door een verstoord evenwicht in de aan- en afvoer van vocht. Van lymfoedeem wordt er gesproken als de lymfcirculatie verstoord is, bijvoorbeeld na een operatie zoals bij borstkanker. Het verwijderen van de okselklieren kan resulteren in een dikke arm. Oedeem kan optreden bij schade aan weefsels of lymfevaten, bijvoorbeeld tijdens de behandeling van borstkanker, bloedvatproblemen of littekens. Lymfoedeem kan ook een gevolg zijn van bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval.

Klachten en verschijnselen

Wanneer er meer vocht wordt aangevoerd dan er wordt afgevoerd, hoopt het zich op in uw lichaam. Dit is waardoor oedeem ontstaat. Het is eigenlijk altijd een symptoom van een andere ziekte, denk bijvoorbeeld aan:

  • Nierziekten
  • Leveraandoeningen
  • Hartfalen
  • Verslechterde bloedafvoer. Bijvoorbeeld door trombose of omdat de vaten bij het ouder worden slapper worden
  • Beschadiging of blokkade van lymfevaten (lymfoedeem)
  • Beschadigde bloedvaten (angio oedeem)
  • Ondervoeding (hongeroedeem)

Welke behandelingen bieden wij voor deze klachten.

De behandeling van uw klachten

Wanneer uw klachten niet vanzelf verdwijnen, kunnen fysiotherapeutische behandelingen een uitkomst bieden voor uw klachten. Het doel van de behandelingen is altijd het verbeteren van de functie, daarbij is het verminderen van de pijn en het vergroten van de bewegingsvrijheid van belang. U stelt samen met de fysiotherapeut doelen op. Deze worden opgenomen in uw persoonlijke behandelplan.

Fysiotherapie Goes-Zuid

‘s-Gravenpolderseweg 37-A
4462 RA Goes
info@fysiogoeszuid.nl
0113-220075