Armklachten

Armklachten:
In uw arm zitten talloze spieren die ervoor zorgen dat u uw arm en handen kunt gebruiken. Uw dagelijkse handelingen kunne belemmerd worden wanneer  u last heeft van uw arm en dit kan erg vervelend zijn. Meestal treden de klachten slechts aan een kant van de arm op. Klachten in de arm komen vaak voort uit een verlaagde belastbaarheid. Neem bijvoorbeeld een tennisarm of golfelleboog. Deze klachten noemen we ook wel, specifieke overbelastingsklachten.  De fysiotherapeut zal samen met u uitzoeken waardoor deze klachten ontstaan. 

Oorzaak en ontstaanswijze;

Armklachten ontstaan vooral door overbelasting. Hierbij kunt u denken aan het te lang aanhouden van een slechte houding achter de computer of het (te) vaak verhalen van dezelfde beweging. Uiteraard zijn er ook armklachten met een duidelijke oorzaak. Dit kan een val zijn, of door het stoten hiervan. Dan kunt u denken aan een botbreuk of kneuzing. Ook kunt u pijn in de arm ervaren door een zenuwbeknelling, een spier- en peesscheuring.

Klachten en verschijnselen

Wanneer u last heeft van een zeurende pijn die scherp kan aanvoelen bij het uitvoeren van bepaalde handelingen of bewegingen, is dit niet vreemd. Het is juist een van de meest voorkomende verschijnselen bij armklachten. Het optillen van iets kleins zoals bijvoorbeeld een glas, of het borstelen van uw haren kunnen als erg pijnlijk worden ervaren.  Deze zeurende pijn gaat vaak gepaard met een brandend gevoel, krachtverlies of zelfs gevoelloosheid. In veel gevallen neemt de pijn af door rust, maar komt snel terug bij het (over)belasten.

Welke behandelingen bieden wij voor deze klachten?

De behandeling van uw klachten

Blijft u klachten ervaren? Wij helpen u graag bij het verminderen/verhelpen van de pijn in uw arm. De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek naar de ontstaanswijze van uw klachten. Zodra dit in kaart is gebracht, wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. De behandelingen zijn gericht op het verbeteren van de arm functie waardoor de pijnklachten vaak verdwijnen.

Fysiotherapie Goes-Zuid

‘s-Gravenpolderseweg 37-A
4462 RA Goes
info@fysiogoeszuid.nl
0113-220075