vacuümtherapie-breukelen-praktijk-nieuws

Gebakken lucht?

In oktober 2015 heeft journalist Broer Scholtens, betalend lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, een artikel over vacuümtherapie gepubliceerd.
Het centrale issue in dit artikel was dat er, met betrekking tot de vacuümtherapie, weinig grootschalig wetenschappelijk dubbelblind onderzoek is gepubliceerd in de bekende en veelgelezen wetenschappelijke tijdschriften. Op zich was deze constatering niet onjuist en dat is dan ook de reden dat wij momenteel veel aandacht besteden aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de verschillende indicatiegebieden.
Betreurenswaardig is het feit dat de heer Scholtens  zonder directe aanleiding en onnodig, gekozen heeft voor een zeer negatieve teneur in dit artikel, waarmee de misleidende indruk wordt gewekt dat de titel van het artikel slaat op de behandeling in plaats van het bedoelde wetenschappelijke onderzoek. Hij stelt de therapie onterecht in een negatief daglicht en gaat daarmee voorbij aan de goede tot zeer goede resultaten die wereldwijd met de behandeling werden en worden behaald. De willekeur waarmee de heer Scholtens de vacuümtherapie zo negatief heeft neergezet doet onrecht aan de vele positieve resultaten die wij dagelijks in de praktijk zien en beïnvloedt mensen bij voorbaat om niet voor deze behandeling te kiezen.
Het is waarschijnlijk dat door het ‘gebakken vacuümlucht-artikel’ op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij veel mensen afzien van een behandeling met deze therapie, hetgeen heel jammer is omdat zij daarmee een goede kans op herstel of vermindering van hun klachten mislopen.
Lees hier het artikel van Broer Scholtens.

De willekeur van Scholtens om juist deze therapie op een dergelijke wijze aan de kaak te stellen,  is opmerkelijk gezien het feit dat veel behandelmethoden die vandaag als algemeen degelijk worden beschouwd ook niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Een interessant artikel hierover en over ‘kwakzalverij’, onlangs gepubliceerd in het toonaangevende British Medical Journal, willen wij u dan ook niet onthouden: Medische wetenschap blijkt kwakzalverij